UYARILAR
• Tercihmatik sadece fikir verme amaçlıdır. Mutlaka 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan gerekli kontrolleri yapın. Tercihmatik, kaynaklanabilecek tercih problemlerinden sorumlu değildir.
• Buradaki veriler 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre oluşturulmuştur. ÖSYM, verileri yeni sisteme göre yeniden düzenlemiştir. Bu verinin adayları yanlışa sürüklememesi için 2009 eski sistem verileri de (alan iç başarı sırası) bir sütunda gösterilmiştir. Tavsiyemiz 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki veriler ışığında oluşturduğunuz tercihlerinizi, 2009 eski verilerden de kontrol etmeniz ve 2009 verilerine göre de yerleşebileceğiniz programlara tercihlerinizde çok sayıda yer vermenizdir. Bir programa yerleşme şansınızı artırmak istiyorsanız tercihlerinizi geniş bir başarı sırası aralığında yapınız.
• Lisans programlarına ait başarı sıralarını gözeterek puan türünü seçerken 0,15 AOBP’li (alan içi), 0,12 AOBP’li (alan dışı) ve Ek Puanlı AOBP kıstasına dikkat ediniz. Alan tablonuzu tercihmatikteki ilgili bölümü tıklayarak görebilirsiniz.
• Teknoloji Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Turizm Fakültelerinde bulunan lisans programlarından bazılarını sadece ilgili alandan mezun olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu liseliler (Teknoloji Fakültelerindekileri sadece teknik lise ve Anadolu teknik lise mezunları) ilgili puanına göre tercih edebilmektedir. Bu programların yanında . (M.T.O.K) ifadesi bulunmaktadır. Mutlaka alan tabloları incelenerek tercih yapılmalıdır.
• Taban puanı oluşmayan ya da olmayan programlar da listede bulunmaktadır. 2010’da açılan programların verilerinde “Yeni” ifadesi bulunmaktadır. 2009’da kontenjanı dolmayan programların verilerinde “Kont. Dolm.”; 2009 Ek Yerleştirme döneminde açılan programların verilerinde “Ek Yerl. Aç.” şeklinde yazılmıştır. Kontenjan sınırlaması olmayan programlar “Kontenjansız” biçiminde ifade edilmiştir.
• Bazı programlarda puan türleri üniversitede bağlı olduğu birime göre farklılık göstermektedir. Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik gibi. Bu programları tercih ederken bu duruma dikkat ediniz.
Tercih ettiğiniz program ve üniversite ile ilgili özel koşulları 2010 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulunan ilgili bölümden mutlaka okuyunuz.
• Tablo 3B, YGS sonucuna göre öğrenci alan meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları içerir. Burada kullanılacak başarı sırası 0,12 AOBP’li başarı sırasıdır.

© Sürat Basım Yayın